Ishavsveien

Et moderne lyn- og hurtigladeverk i Troms og Finnmark

Normallading

22 kW

2,50 kr pr kWh

Hurtiglading

50-120 kW

4,25 kr pr kWh

Lynlading

150-175 kW

4,25 kr pr kWh

Prisnedsettelse på lynladere

På grunn av redusert kapasitet på enkelte lynladere settes prisen ned til kr 4,25 pr kWh på alle lynladere. Prisen blir da den samme på hurtig- og lynladere.

Det utføres løpende vedlikehold på laderne – se kart eller liste for hvilke som har nedetid.

 

 

 

Ishavsveien ladeapp

Last ned og lad. Appen gir deg oversikt over alle ladestasjonene på Ishavsveien, samt tusenvis av andre ladestasjoner rundt i Europa. Du ser også hvilke ladepunkt som er ledige, og hva ladingen koster.

Hvordan lader jeg?

Du kan bruke Elbilforeningen sine ladebrikker ved lading på Ishavsveien. Før du kan bruke brikkene på ladestasjonene til Ishavsveien må du registrere deg og brikkene på incharge.vattenfall.no. Ladebrikkene vil da kunne brukes ved lading både på Ishavsveien og Incharge sine ladestasjoner.

Når appen “Ishavsveien” brukes må det registreres kredittkort i appen og ladingen kan da startes enkelt med å klikke på laderen du skal bruke (ID-nummer på lader). Følg anvisningene på ladestasjon og i appen.

Om Ishavsveien

Kraftselskapene Ymber, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag og Varanger Kraft har, sammen med Ishavskraft, etablert et ladenettverk for elbil i nord kalt Ishavsveien.

Kontakt

Support og lading
Ved spørsmål om lading eller teknisk support kan du kontakte inCharge kundeservice hele døgnet på 22 73 01 00

En webløsning utviklet av iteam Tromsø